Balco lyfter från negativ trendkanal

Entry 89 kr
Stop loss 85,6 kr
Target 100 kr

Vår screener har noterat att Balco befinner sig i ett intressant läge. Aktien har stigit upp från den fallande trendkanalen. Vi har ett litet stöd kring 90 kr och ett runt 84 kr. Ett starkare motstånd finns kring 100 kr nivån.  

Skulle aktien falla och hämta kraft vid 89 kr stödet är det en bra nivå att kliva in på. Target sätts vid motståndsnivån kring 100kr. Stop loss placeras mellan 84-86 kr. 

Gå till aktieanalysen av Balco Group