4 smarta nyckeltal för att hitta undervärderade bolag

En investerares dröm är att köpa billigt och sälja dyrt…

Men det är i verkligheten inte alltid så lätt som det låter.

Att köpa lågt värderade aktier är grunden för de flesta investeringsstrategier. Men för att ens ha chansen att köpa en aktie i ett bolag för mindre än vad det är värt måste man förstå och bekanta sig med verktygen som behövs för att göra en sådan bedömning.

Det finns ett par nyckeltal som är enkla att förstå och som kommer hjälpa dig att hitta lågt värderade bolag. I detta inlägg går vi igenom de fyra nyckeltal jag främst tittar på för att hitta undervärderade eller lågt värderade aktier.

P/E Talet

 

P/E talet står för Price / Earnings som betyder aktiekurs / vinst. Det säger hur mycket du behöver betala för en aktie i relation till företagets vinst.

Detta är enligt mig ett av de primära värderingsverktyget och jag tror det används av mer eller mindre alla seriösa aktieinvesterare. Ett högt p/e tal innebär att man betalar mer för varje aktie i förhållande till vinsten i jämförelse mot ett lägre p/e tal.

Tips #1 – Använd Grahams formel för att se om en aktie är undervärderad men notera att det bara är en tumregel. 

P/E Tal   P/B tal <= 22.5

 

För att en aktie ska räknas som undervärderad enligt “the Graham number” så måste resultatet vara under 22.5. Den siffran kommer från Graham’s tro om att ett P/E tal inte ska vara högre än 15 och att ett P/B tal inte ska vara högre än 1.5 (15 x 1,5 = 22.5).

Säger det igen, detta är en tumregel

I nedan video får du en djupare analys av det berömda p/e talet.

P/B Tal

P/B talet är ett viktigt nyckeltal för värdeinvesterare. Det betyder price/book value och visar aktiekursen i förhållande till hur bolagets eget kapital värderas.

P/B talet varierar en del beroende på vilken bransch eller sektor företaget tillhör. Det är inte så konstigt om man tänker efter. Ett bolag med mycket tillgångar värderas helt annorlunda med P/B talet mot ett bolag som har mycket mindre tillgångar, exempelvis ett konsultbolag.

Nyckeltalet passar bra att använda på banker men även bolag med stor kapitalbindning. Men kom ihåg att det inte är säkert att alla tillgångar har fått en korrekt värdering.

Tips #2 – Jämför P/B tal mot andra bolag i samma bransch för att få en mer rättvis bedömning.

Tips #3 – Ett bolag som har en låg avkastning på eget kapital kan ibland även ha ett lågt P/B tal. Därför kan det vara bra att titta efter bolag som har ett lågt P/B tal men kombinerat med ett högt ROE.

P/S Tal

Price to Sale visar aktiekurs i relation till omsättningen och visar hur högt bolagets omsättning värderas.

Vissa menar att P/S talet är svårare att manipulera än p/e och p/b tal. Det gör att p/s talet blir ett mycket mer pålitligare nyckeltal att använda vid värdering av ett bolag. Om det är sant eller inte vet jag ej.

Tips #4 – När vinsten/aktie är negativ så kan faktiskt P/S talet vara ett mer användbart nyckeltal än P/E talet.

Ebit/EV%

Ebit/EV är ett nyckeltal som kan hjälpa oss att bedöma en akties värde i relation till företagets rörelsevinst, med hänsyn till nettoskulden. Det här nyckeltalet kan du känna igen från ”The Magic Formula”, en investeringsstrategi som har blivit populär de senaste åren.

En av fördelarna med Ebit/EV är att det ”straffar” företag som har mycket skulder och lite kassa. Det är ett användbart verktyg som inte alltid återspeglas i P/E talet. Därför kan det vara bra att ta hänsyn till Ebit/EV när man gör sin analys av en aktie.

Om du vill använda Ebit/EV för att hitta lågt värderade aktier kan du börja med att söka efter företag som har ett lågt nyckeltal (t.ex. under 10). Du kan även titta på företag som har ett högre nyckeltal men som har en stark tillväxt, eftersom det kan innebära att aktien fortfarande har potential att stiga i värde. Glöm inte att kombinera Ebit/EV med andra analysverktyg och göra en grundlig fundamental analys innan du fattar ett investeringsbeslut.

Similar Posts