Välj en av våra modellportföljer

Välj den modellportfölj som passar dig bäst eller välj att leta bolag själv med AIR Rank.

AIR Stabil

Portföljen investerar i bolag på Mid och Large cap listorna. Här försöker vi skapa en portfölj med lägre risk då fokus ligger på stabilitet i portföljen.

AIR Småbolag

Denna modellportfölj fokuserar mot Small Cap och First North. Är man villig att ta hög risk men samtidigt chans till högre avkastning är detta ett intressant alternativ.

AIR Standard

AIR Standard är en modellportfölj som investerar i både stora och småbolag utan någon särskild inriktning. Här försöker vi få hög avkastning till en så låg risk som möjligt.

AIR Fond

Kommer snart…