Välj en av våra modellportföljer

Välj den modellportfölj som passar dig bäst eller välj att leta bolag själv med AIR Rank.

AIR Småbolag

Live

Denna modellportfölj fokuserar mot Small Cap och First North. Är man villig att ta hög risk men samtidigt chans till högre avkastning är detta ett intressant alternativ.

AIR Stabil

Live

Portföljen investerar i bolag på Mid och Large cap listorna. Här försöker vi skapa en portfölj med lägre risk då fokus ligger på stabilitet i portföljen.

AIR Standard

Live

AIR Standard är en modellportfölj som investerar i både stora och småbolag utan någon särskild inriktning. Här försöker vi få hög avkastning till en så låg risk som möjligt.

AIR Swing Trading

Beta

AIR Trading försöker med låg risk skapa god avkastning med hjälp av förutbestämda regler och applicera swing trading teori på portföljen.