, ,

5 nyckeltal som hjälper dig hitta lönsamma bolag på börsen

Har du någon gång hört talas om “fina bolag” eller lönsamma bolag? Eller bolag med hög kvalité? Undrar du kanske vad det innebär?

Man hör ofta dessa uttryck men vad är egentligen ett “fint bolag”.  I min bok är det ett bolag som tjänar pengar och som är lönsamma.

Därför tänkte jag i detta inlägget presentera fem nyckeltal som jag använder för att hitta bolag med en hög lönsamhet. Med andra ord och med glimten i ögat, fina bolag som har en hög kvalité. Men först av allt, vad är egentligen lönsamhet?

Vad är ett lönsamt företag?

Ett lönsamt företag är helt enkelt ett företag som går med vinst. Företagets intäkter är helt enkelt större än kostnaderna. För att sedan bedöma om vinsten man gör är tillräcklig sätter man det i relation till tex det kapital som ägarna har satsat.

bokföringstips.se beskriver man lönsamhet på följande sätt.

“Lönsamhet är ett finansiellt mått som visar på ett företags avkastningsförmåga på bundet kapital. Lönsamhet är synonymt med räntabilitet. Chefer som har räntabilitetsansvar utvärderas på hur hög lönsamhet de lyckas skapa. Lönsamhetmäts som resultat i förhållande bundet kapital.”

Du kan själv mäta lönsamheten på din portfölj genom att ta resultat i förhållande till bundet kapital.

Låt oss titta på vilka nyckeltal du kan använda för att se om ett företag är lönsamt. I detta inlägg utgår jag ifrån de nyckeltal som finns på börsdata.se

Beräkna lönsamhet med ROIC

ROIC beräknas i procent och står för Return on invested capital, alltså avkastning på investerat kapital. Nyckeltalet visar ett företags förmåga att generera avkastning på deras investeringar.

Beräkna lönsamhet med Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar företagets vinst i förhållande till omsättning. Det vill säga hur stor del av omsättningen är kvar efter man betalt alla kostnader och skatter.

Lär dig titta på FCF marginalen

FCF står för Free Cash Flow och  betyder fritt kasssaflöde. FCF är ett nyckeltal som används för att se de likvida medel som ett företag genererar efter att man betalt sina utgifter. För att hitta lönsamma företag använder vi FCF marginalen som tittar på fritt kassaflöde i relation till omsättningen.

Varför är då ett fritt kassaflöde så viktigt? Det enkla svaret är att det helt enkelt ger företag chansen att förbättra hela verksamheten. Utan “kontanter” kommer det vara svårt att utveckla nya produkter eller genomföra förvärv samt att ge utdelning till sina aktieägare.

Kom ihåg att ett negativt FCF inte nödvändigtvis behöver vara dåligt. Utan det kan vara ett tecken på att man gör stora investeringar. Skulle dessa investeringar ge avkastning i framtiden är det något positivt.

Bruttomarginal är ett enkelt nyckeltal att förstå

Bruttomarginalen visar hur stor andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader för verksamheten som varu- och materialinköp är betalt.

Jag tycker detta nyckeltal ger en mycket bra indikation på hur lönsamt ett företag är. Det säger sig själv egentligen. Ju högre bruttomarginal ett företag har, desto mer kan de spendera på utveckling av produkter eller marknadsföring och så vidare.

F-Score

Det sista nyckeltalet som jag tänkte beröra i detta inlägg är F-Score. Det skapades av Joseph Piotroski år 2000 och består av nio kriterier som försöker beskriva hur bra ett företag är. Klarar man ett kriterium får man ett poäng där 0 är det sämsta och 9 det bästa.

Länk till djupare genomgång av F-score hittar du här. (Länk till Investopedia)

Eller titta nedan när Alexander från Nordnet går igenom detta mycket pedagogiskt.

Företag som får 8-9 poäng tenderar att gå bättre än de företag som får sämre betyg. Piotroski upptäckte att de bolagen med 2 i betyg eller lägre hade fem gånger så stor chans att hamna i ekonomiska problem.

Hitta lönsamma bolag på Always Investing

På Always Investing kan du enkelt hitta lönsamma bolag på stockholmsbörsen. Jag screenar i nedan exempel endast på Large cap bolag och  som har en riktigt hög kvalite och lönsamhet.

Trelleborg
Thule
Swedish Match
Nibe
Kindred
Getinge

lönsamma bolag

Sammanfattning

Jag hoppas detta korta inlägg kommer hjälpa dig hitta mer lönsamma bolag. Dessa fem nyckeltal använder jag som en del för att hitta intressanta bolag.

ROIC
Vinstmarginal
FCF Marginal
Bruttomarginal
F-Score

Lek runt med inställningen för tidsperioden när du väljer ett nyckeltal och se hur resultaten ändras.

Läs gärna vilka nyckeltal jag använder för att hitta bolag med en stark trend och lågt värderade bolag.

Använd de tips och nyckeltal som du hittar i alla dessa tre inlägg så kommer du hitta väldigt intressanta bolag att fördjupa dig i.

 

 

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest

Relaterade artiklar

Ranking av aktier

Ranking av aktier och strategier som hjälper dig ta bättre beslut på börsen.

Always Investing

Våra favoriter