Villkor

Nedan kan du hitta ditt ansvar och rättigheter. Var god läs noga.

AlwaysInvesting.se tillhandahåller en webbsida, tjänst och information som framöver kommer refereras till tjänsten.
När du använder tjänsten godkänner du våra villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda tjänsterna.
Du måste vara minst 18 år för att använda tjänsten. Om du inte är minst 18 år får du inte komma åt eller använda tjänsterna.
 
Detta avtal är gjort mellan Alwaysinvesting.se och dig, användaren av tjänsten.
Always Investing förbehåller sig rätten att när som helst: ändra villkoren i detta avtal. Ändra tjänsterna, inklusive att eliminera eller avbryta allt innehåll eller funktion i någon av tjänsterna. Alla ändringar vi gör kommer att omedelbart få effekt, vilket kan göras på flera sätt inklusive, publicering på tjänsten eller via e-post. Din användning av tjänsten efter ett sådant meddelande kommer att anses accepterat förändringen.
 
Tjänsten som tillhandahålls är endast för allmän informationsändamål. Inget av tjänsten är avsedda som investering, skatt, redovisning eller rådgivning. Användaren bör ej förlita sig på informationen för att göra transaktioner av värdepapper eller andra investeringar. AlwaysInvesting.se kan inte och bedöma eller garantera lämpligheten eller lönsamheten för någon särskild investering, eller potentiellt värde på någon investering eller informationskälla. Du som användare av tjänsten bär själv ansvaret för din egen investeringsundersökning.
 
Always Investing finns inte under Finansinspektionens tillsyn. Always Investing erbjuder inte personlig investeringsrådgivning. Som användare av alwaysinvesting.se vet du om att investera i aktier innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
 
Det är inte tillåtet att sprida innehållet av tjänsten oavsett format eller teknik. En prenumeration är avsedd för en person, vidaresändning är inte tillåtet