Rank uppdaterad 2019-04-01

Rank – Nuvarande rank
Skillnad rank– Skillnaden på nuvarande och äldre rank, vid minus har aktien tappat sedan senaste uppdateringen.


Lagt till tre nivåer som alltid ligger med på samma nivå. På så sätt kan bolagen rankas dels mot varandra men också mot teoretiskt riktigt bra bolag.
Guld: Mycket väl godkänt bolag
Silver: Väl godkänt bolag
Brons: Godkänt bolag 

Om en aktie ligger över dessa nivåer innebär det att bolaget är bättre rankat än det teoretiska bolaget.   

Läs mer

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka ifall man med förutbestämda regler kan ranka investmentbolagen på stockholsmbörsen och investera i de som hamnar på övre halvan för att slå index samt Spiltan Aktiefond Investmentbolag. 

Strategi

  • Att äga de 6 högst rankade bolagen i listan
  • Byt aktier månadsvis enligt uppdaterad lista (Ny 2019)

Mål

Fokus kommer ligga vid att slå jämförelseindex SIX30 Return Index.

Resultat

År Strategi Spiltan SIX30RX Kommentar
2019 Start April 2019