söndag, juni 4, 2023
HomeAnalysTeknisk analysHur hittar man momentumaktier?

Hur hittar man momentumaktier?

Momentuminvestering är en populär strategi som uppvisar ett mönster av stigande priser under en viss tid. 

  • Momentuminvestering är en investeringsstrategi som fokuserar på att hitta aktier med starkt momentum (stark prisrörelse)
  • Teknisk analys och olika indikatorer används för att hitta aktier med starkt momentum
  • Momentuminvestering kan vara lämplig för investerare som vill dra nytta av kortsiktiga prisrörelser och är beredda att ta en högre risk
  • Risken för förluster finns alltid vid momentuminvestering, så det är viktigt att ha en sund riskhanteringsplan innan man investerar

Vad är momentum?

Momentum är ett begrepp inom investering som hänvisar till förändringstakten i priset på ett värdepapper över tid. Det mäter hur snabbt priserna stiger eller faller och kan vara en indikator på möjliga framtida trender. Momentum bygger på idén att aktier och andra värdepapper som har presterat bra under de senaste dagarna, veckorna eller månaderna sannolikt kommer att fortsätta att göra det under den närmaste framtiden. Omvänt kan de som har presterat sämre fortsätta att göra det tills det sker en märkbar katalyserande händelse eller förändring på marknaden

Momentaninvesteringar drar nytta av detta koncept genom att köpa aktier med starka resultat och sälja aktier med svaga resultat. Denna typ av handel försöker dra nytta av momentum genom att ”rida” på en akties uppåtgående trend tills den når en topp och sedan hoppa av innan den vänder. Momentuminvesterare letar i allmänhet efter aktier som har haft stora vinster under den senaste månaden eller kvartalet, eftersom dessa anses ha större sannolikhet att öka ytterligare på kort sikt

Momentum kan också användas som en indikator på storskalig marknadssentiment; när många aktier börjar prestera bra samtidigt kan detta signalera en övergripande bullish (eller positiv) attityd bland handlare och investerare. Omvänt kan ihållande nedgångar inom flera sektorer tyda på en nedåtgående (negativ) stämning på marknaderna. Genom att följa momentumindikatorer som volym och index för relativ styrka (RSI) kan investerare få en uppfattning om huruvida det nu är en bra tidpunkt att köpa eller sälja vissa aktier eller tillgångar

Hur hittar jag momentumaktier?

Momentumaktier är aktier som uppvisar ett mönster av stigande priser under en viss tid. Ett sätt att identifiera dessa aktier är att använda 200 dagars glidande medelvärde (MA). Denna metod tittar på aktiens utveckling under de senaste 200 dagarna och räknar ut genomsnittet av slutkurserna för varje handelsdag. Ett 200-dagars MA hjälper handlare att identifiera aktier som konsekvent har stigit i pris, vilket indikerar trendstyrka och potential för framtida tillväxt.

200-dagars MA fungerar genom att jämna ut kortsiktig marknadsvolatilitet, vilket gör att handlare bättre kan bedöma pågående trender med större noggrannhet. När aktiens nuvarande pris ligger över 200-dagars MA indikerar det att aktien har ökat stadigt i värde över tid. Omvänt, när det nuvarande priset ligger under MA, tyder det på att aktien har förlorat i värde och kan vara på väg mot en nedåtgående vändning i trenden. Genom att hålla ett öga på detta mått och andra indikatorer som volym och index för relativ styrka (RSI) kan du lättare identifiera trendiga aktier med starkt momentum

När man letar efter momentumaktier med hjälp av denna teknik bör du också ta hänsyn till alla viktiga nyhetshändelser som kan påverka aktiernas utveckling eller orsaka toppar i priset som kanske inte återspeglar en övergripande uppåtgående trend. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att bara för att en aktie ligger över sitt 200-dagars MA inte garanterar långsiktig framgång eller garanterar vinster – korrekt riskhantering måste alltid beaktas vid alla investeringsbeslut som fattas.

 

Du kanske också vill läsa

Populära

Recent Comments