Handelsmöjligheter

Handelsmöjligheter är ett helt automatiserat system som hjälper dig att hitta kortsiktiga affärer. 

Inställningar

Risk bedöms efter marknadstrend. Vid negativt börsklimat mindre positionsstorlek och fler aktiva affärer. Vid positivt börsklimat större positionsstorlek / affär vilket också innebär mindre aktiva affärer och en mer koncentrerad portfölj.

Bevakningslista

Aktiva affärer

Avslutade affärer

Handelsmöjligheter

Förkortningar

Typ Beskrivning
Datum Dagen då köp ägde rum
Bolag Länk till bolagssidan
Kurs Senaste stängningskurs
Köpzon Stänger kursen över denna nivå är det köpläge.
Köpkurs Godkänd teoretisk köpkurs
Stop loss Initial stop loss - Stängning under denna nivå innebär försäljning av hela innehavet.
Aktiv Stop loss Rörlig stop loss - Stängning under denna nivå innebär försäljning av halva innehavet.
Säljkurs Aktiepris där vi sålde vårt innehav
Status Vad är statusen för caset.
TTZ TTZ är en forkortning till "Time to Zone". Är vi innanför denna zonen får AI:n sälja även om priset är ovanför stop loss.
V/F % Nuvarande vinst eller förlust i %