Dynamisk Portfölj

?

Guld

?

Räntor

?

Råvaror

?

Aktier

Senaste kommentaren

Måste vara medlem för att läsa. 

Innehav

Investerat

0?

Investerat

0 ?

Likvida medel

0 ?

Dynamisk Portfölj är en modellportfölj som med hjälp av AI avgör vilka bolag och hur mycket vi ska vara investerade.

Målet är att skapa en god avkastning till låg risk.

Till skillnad mot AIR Enkel och Momentum så kan Dynamisk Portfölj helt stå utanför marknaden vid oroliga tider.

AI:n kan även vikta mot exempelvis olika typer av sektorer som den anser vara särskilt lovande.

Detta är den nyaste modellportföljen med den mest avancerade AI:n bakom.

För att inte få för höga transaktionskostnader och vara användarvänlig kommer köp och sälj ske månadsvis.