DENNA SIDAN UPPDATERAS EJ LÄNGRE. ANVÄND AIR RANK ISTÄLLET

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka ifall man med förutbestämda regler kan ranka OMXS30 bolagen och investera i de som hamnar topp 15 för att slå index.

Strategi

  • Att äga de 15 högst rankade bolagen i listan
  • Byt aktier månadsvis enligt uppdaterad lista (Ny 2019)
  • Om OMXS30 ligger under MA200 / MA40 veckograf, 50% aktier 50% likvider. (Ny 2019)

Mål

Fokus kommer ligga vid att slå jämförelseindex SIX30 Return Index.

Resultat

ÅrStrategiSIX30RX
20186,81%0,28%
2019