lördag, maj 25, 2019

Rank uppdaterad 2019-04-29

Rank – Nuvarande rank
Skillnad rank– Skillnaden på nuvarande och äldre rank, vid minus har aktien tappat sedan senaste uppdateringen.


Lagt till tre nivåer som alltid ligger med på samma nivå. På så sätt kan bolagen rankas dels mot varandra men också mot teoretiskt riktigt bra bolag.
Guld: Mycket väl godkänt bolag
Silver: Väl godkänt bolag
Brons: Godkänt bolag 

Om en aktie ligger över dessa nivåer innebär det att bolaget är bättre rankat än det teoretiska bolaget.   

Läs mer

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka ifall man med förutbestämda regler kan ranka OMXS30 bolagen och investera i de som hamnar topp 15 för att slå index.

Strategi

  • Att äga de 15 högst rankade bolagen i listan
  • Byt aktier månadsvis enligt uppdaterad lista (Ny 2019)
  • Om OMXS30 ligger under MA200 / MA40 veckograf, 50% aktier 50% likvider. (Ny 2019)

Mål

Fokus kommer ligga vid att slå jämförelseindex SIX30 Return Index.

Resultat

År Strategi SIX30RX Kommentar
2018 6,81% 0,28% Avslutades 21 juli pga husköp.
2019