AIR Ranking 

Hitta aktier med Always Investing Rank. Det är ett verktyg som ger en överblick av en aktie genom att ranka den relativt mot andra aktier på den svenska börsen på en skala till 0-100. Se verktyget som ett hjälpmedel inte som rådgivning.

Bli medlem

För att se innehållet krävs ett medlemskap

Snabbfilter fungerar inte i mobilen.

Snabbfilter fungerar inte i mobilen.

Snabbfilter fungerar inte i mobilen.

Hjälp med förkortningar

Lista

Handlar om börsvärde och hänvisar till den lista som aktien tillhör.

Bransch

Hänvisar till den bransch aktien tillhör.

Direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år.

Mom

Mom är en förkortning för momentum. Här försöker vi bedöma styrkan i trenden för aktien. Ett positivt momentum tenderar att fortsätta upp och vice versa.

Värde

Värde är en förkortning för värdering. Här vill vi bedöma ifall en aktie är lågt eller högt värderad. 100 innebär en låg värdering medans 0 innebär en högre värdering.

Kva

Förkortning för Kvalité och syftar till bolagets lönsamhet. Här försöker vi bedöma ifall bolaget tjänar några pengar och hur stabil intjäningsförmågan är.

AI Rank

Är en sammanställning av nyckeltalen mom, värde och kva som beskrivs ovan.

Klass

Förkortning för klassificering. Här försöker samla aktier vars bedömning påminner om varandra med hjälp av olika klasser.
Guld– Höga betyg på alla tre pelare, mom,value,kva.
Silver – Höga betyg på alla tre pelare, mom,value,kva.
Brons – Höga betyg på alla tre pelare, mom,value,kva.
Högt Momentum – Fantastisk utveckling som kan fortsätta flyga.
Högt Värde – Aktier som är lågt värderade, kan man göra ett fynd?
Lönsamt & tryggt – Stabila bolag med fin lönsamhet.
Tappar momentum – Stabila bolag som har problem med trenden i aktien.
Låg lönsamhet – Bolag som ser relativt billiga ut och som har god momentum men problem med lönsamhet.
Varning  – Aktier med klassificering varning bör man hålla sig ifrån.

Att hitta aktier värda att investera i anses i många fall vara svårt. Det vill vi på Always Investing ändra på. Vårt mål är att alla ska tycka det är enkelt att hitta aktier att köpa.

Våra verktyg hjälper dig investera i intressanta case. Vare sig du är ute efter aktier till din utdelningsportfölj eller försöker hitta nästa aktieraket. Vi vill hjälpa dig hitta bra aktier samtidigt som vi hjälper dig öka din förståelse för hur börsen fungerar.

Vi hoppas du har stor nytta av verktygen du hittar på Always Investing och att du hittar aktier som kommer ge dig god avkastning många år framöver.