Unlimited Travel Group aktieanalys

Unlimited Travel Group har en rank på trenden pekar .

Lönsamhet
Värdering
Momentum
Rank

Prognos
Utdelningsrank
Klass Lågt momentum
Risk Hög risk

Sammanfattning


Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group Pivot Points

Att använda pivot points kan vara ett bra sätt för att hitta stöd och motstånd. Använd med fördel detta när du använder positionskalkylatorn nedan.

Nivå Kurs
R3 22,6
R2 20,3
R1 19,1
PP 16,8
S1 15,5
S2 13,2
S3 12,0