Green Landscaping aktieanalys

Green Landscaping har en rank på trenden pekar .

Lönsamhet
Värdering
Momentum
Rank

Prognos
Utdelningsrank
Klass Inget
Risk Balanserad

Sammanfattning


Green Landscaping

Green Landscaping Pivot Points

Att använda pivot points kan vara ett bra sätt för att hitta stöd och motstånd. Använd med fördel detta när du använder positionskalkylatorn nedan.

Nivå Kurs
R3 39,9
R2 37,3
R1 35,0
PP 32,4
S1 30,1
S2 27,5
S3 25,2