Always Investing Swing Trading

Förklaring signaler

– Analyserar aktien och försöker hitta entry och stop loss nivåer. Ikonen kan också betyda att det är långt ifrån entrynivån. 

– Aktien ligger nära sin stoploss, bevaka aktien noga. Åtgärd behövs snart.

– Aktien ligger nära sin entry eller nära sin stop loss. Förbered dig för att ta action. 

– Aktien ligger väldigt nära sin entry nivå eller en bit ifrån sin stop loss. 

– Ikonen betyder att vi gör en lyckad trade 

– Ikonen betyder att vi ligger +-0 i denna trade. 

– Ikonen betyder att vi gör en förlust trade.  

Ta hjälp av vår positionskalkylator

Behöver du hjälp med att veta hur mycket du ska köpa kan du föra in ditt saldo och egna köpkurs samt den föreslagna stopp lossen. Då räknas positionsstorleken ut automatiskt.