AIR Stabil

AIR Stabil investerar i stora stabila bolag.

Risk: Medel

Reward: Medel

Regler:

Allokera om portfölj varje månad.
Köp in de högst rankade bolagen från mid och large cap.
Initialt kommer en säljorder skapas när ett bolag går under 70 i rank.

För att se portföljens innehav krävs ett medlemskap

Uppgradera