AIR Plus

Air Plus fokuserar på bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker löpande beroende på aktieprisets rörelse. Portföljen har 4-6 innehav som bevakas med stop loss. Denna portfölj passar dig som vill vara mer aktiv på med din portfölj.

Utveckling

Innehav

För att se portföljens innehav krävs ett medlemskap

Uppgradera