AIR Enkel

Air Enkel fokuserar på bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker månadsvis om ett bolag tappar för mycket i rank. Annars behålls aktien till nästa månad.  Denna portfölj passar dig som inte vill ändra för mycket i portföljen.

Utveckling

Innehav

För att se portföljens innehav krävs ett medlemskap

Uppgradera